1 1 2 3 3 3 3 KRONIEK OVER 1950 217 1 Augustus. Viering de 5 10 van het 75-jarig bestaan van firma Heldring Pierson, bankiers. G. C. H. Lieffering herdenkt het feit, dat hij 50 jaren werkzaaam is bij de N.V. Sierkan, waarvan 20 jaar als boek houder. Afscheid van Ir. P. Bakker Schut, laat stelijk adviseur in algemene dienst van de Gemeente. De advocaat generaal bij het Gerechtshof Mr. D. J. van Gilse is per 1 Februari 1951 benoemd tot procureur-generaal inplaats van Mr. Versteeg, die 1 Augustus 1950 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, maar tot 1 Februari 1951 aanblijft. Ds. P. Smits te Enschede heeft de benoe ming tot voorganger bij de vereniging van Vrijzinnig Hervormden te ’s-Gravenhage (vacature Dr. A. Trouw) aangenomen. Bij K.B. is op zijn verzoek aan Mr. J. Ver steeg met ingang van 1 Februari 1951 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van procureur-generaal bij het Gerechtshof. Overleden L. C. van den Broek, oud- hoofdvertegenwoordiger en verf-technisch adviseur van de N.V. Lak-, Verf- en Inktfabriek Premier. Overleden Ir. J. C. Scharp, oud-hoofd- ingenieur-directeur van Rijkswaterstaat. Opening van de nieuwe vleugel van de visafslag aan de Dr. Lelykade. Geopend de eerste jaarlijkse tentoonstel ling van de stichting „Haagse salon".

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 241