KRONIEK OVER 1950 218 14 14 15 '5 15 18 19 Poelje benoemd tot 21 21 het Internationale congres en gevangeniswezen, in 14 Augustus. Opening van voor strafrecht de Ridderzaal. Ontvangst op het stadhuis van 22 jonge zeeverkenners uit Worcester. Zij over handigden de wnd. burgemeester een brief van de lord mayor van Worcester. Begrafenis van J. J. Gort, oud-gemeente- architect. H. Nutbey viert het feit, dat hij 65 zomers achter elkaar met zijn ezeltjes op het strand te Scheveningen staat. 50-jarig priesterjubileum van L. J. J. Smeele, gedurende bijna 30 jaren pastoor van de parochie van het Allerheiligst Hart van Jezus. 40-jarig priesterjubileum van Mgr. W. J. Pompe, deken van ’s-Gravenhage. Overleden J. Beek, oud-administrateur van het Gem. Electriciteitsbedrijf. Benoemd tot raadsheren in de Hoge Raad: Prof. Mr. G. J. Wiarda, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en Mr. H. Th. A. van der Loos, raadsheer in het Ge rechtshof alhier. Prof. Dr. G. A. van voorzitter van het Gemeentelijk Scheids gerecht in de plaats van Mr. W. Lunsingh Tonckens. Eervol ontslag verleend tegen 1 Nov. a.s. aan Dr. L. Arisz, röntgenoloog bij de Gemeente-ziekenhuizen wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 242