220 KRONIEK OVER 1950 29 29 30 30 31 31 31 1 Sept. 28 Augustus. Overleden Pastor F. Herbst, van 1917 1937 voorganger van de Duits-Evange- lische Gemeente. De natuurhistoricus en opvoedkundige Dr. William Burns zal, met het museum voor het Onderwijs als basis, vier maanden lang Nederland verkennen. Verzetster O.-Azië 19421945 uitgereikt aan de luitenant ter Zee der eerste klasse J. H. van de Wall, op het voorplein van de Marinekazerne. Opgericht de N.V. Uitgeversmaatschappij „Toerist”. 60-jarig bestaan van de zaak „De Kroon” in de Schoolstraat, als bescheiden laken zaak begonnen, thans gespecialiseerd in tapijten. De zetel der dezer dagen opgerichte Int. Ver. voor Dierenbescherming zal in Den Haag gevestigd worden. Onthulling van het Wilhelminamonument te Wassenaar, ontworpen door de archi tect A. Bontenbal, ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Prinses Wilhelmina. Vertrek van het Gevers Deynootplein van de vier Londense bussen, die 3 maan den door Europa trekken om propaganda te maken voor het Festival of Britain. Met ingang van 1 Sept, wordt het traject EiberpleinTesselseplein van Lijn L op geheven. Buslijn U Loosduinen-Kijkduin wordt op geheven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 244