6 7 7 9 11 12 222 KRONIEK OVER 1950 6 Sept. 6 Drielen 10 11 12 9 10 Jan Hazebroek als Deo et Eremedaille in brons verleend aan J. C. Zonneveld wegens 50-jarige dienst bij Lensvelt Nicola. Eremedaille in brons verleend aan C. v. d. Rest ter gelegenheid van het feit, dat hij 45 jaar in dienst was bij drukkerij Korthuis. De Westduitse bondsregering heeft tot consul benoemd Karl Dumont. De Burgemeester reikt in het Gemeente museum aan 500 veteranen van de jongste oorlog onderscheidingen uit. 70ste verjaardag van Louis van Gimberg, toneelspeler. Lustrumcongres van de Bond van Neder landse militaire oorlogsslachtoffers. Kermis door wethouder Dresme geopend. 25-jarig jubileum van het R.K. voormalige H.A.P.-orkest, onderafdeling van de St. Jozefs Gezellen Ver., thans „Prinses Beatrix” geheten. 25-jarig jubileum van zanger van het zangcollege Ecclaesiae sacrum”. 60-jarig bestaan van de steenhouwerij en natuursteenhandel G. Keuzenkamp. 40-jarig jubileum van L. Raven als con cierge van het Ned. Lyceum in de Wil- lemstraat. Afscheidsdiner aangeboden aan A. M. L. Winkelman, die tot ambassadeur in New Delhi benoemd is, door de ambassadeur van India, Dr. Mohan Sinha Mehta. 40-jarig ambtsjubileum van H. J. Bos, directeur van de Petroleum Industrie Maat-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 246