KRONIEK OVER 1950 223 12 Sept. 13 14 13 13 13 13 14 d. Pouw. Ds. J. P. Geels, Chr. Geref. gemeenteleden en vereni- de der van de van Verkeer in de schappij en algemeen procuratiehouder bij de Standard Amerikaanse Petroleum Com pagnie N.V. Afscheid van R. Huisman Jr., chef Afd. Vervoer van de H.T.M. Ingesteld de Middenstandscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers der representatieve middenstandsorganisaties, waarmee B. en W. geregeld overleg zullen plegen over middenstandsvraag- stukken. Nieuwe luidklok in de Bethlehemkerk aan de Laan van Meerdervoort aangebracht, in plaats van de door de Duitsers geroofde. Inwijding van de Jeruzalem-kapel in de De Gheynstraat als wijk- en jeugdcentrum van Wijkgemeente 27 van de Ned. Her vormde Gemeente. Ontvangst van de minister van Zuid-Afrika, Paul Sauer Trèves-zaal door minister Spitzen. Benoemd tot administrateur van de Waterleiding, W. J. de Wijs, als opvolger van J. H. v. Afscheid van predikant, van gingen. Gevormd een Oecumenische Raad in Den Haag, waaraan wordt deelgenomen door de Ned. Herv. Gemeente, de Evang. Lutherse Gemeente, de Remonstrantse Gemeente, de Waalse Gemeente en Gemeenten der oud-Katholieken,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 247