15 15 18 224 KRONIEK OVER 1950 15 Sept. 15 16 16 16 18 15/16 Sept. 16 Sept. Baptisten en van de Doopsgezinde Ge meente. 45-jarig dienstjubileum van mej. A. Mul der bij N.V. Modemagazijn ,,De Duif”. 50-jarig bestaan van de bloemenzaak van A. Meijer in de Reinkenstraat. 80ste verjaardag van Anth. Folmer, oud- lid van de Gemeenteraad, oud-voorzitter van de Armenraad. Afscheidsreceptie van de Hoge Commis saris van Indonesië, Mr. Mob. Roem. Congres van juweliers in het Palacehotel Herdenking van het 100-jarig bestaan van de Kleuterschool aan de Oude Scheve- ningseweg en receptie door mej. J. E. S. Bakker, directrice van de school. Onthulling door H.M. de Koningin van het verzetsmonument in de muur van de cellenbarak aan de Stevinstraat. Opening van het wijkcentrum aan de Escamplaan in wijk 25 der Ned. Herv. Gemeente. Begin van de viering van het 100-jarig bestaan van de kleuterschool, de W. H. Suringarschool. Afgevaardigden van 10 W.-Europese landen nemen deel aan de tweedaagse Conferentie van de Int. Federatie van Verenigingen op het gebied van edel stenen en edele metalen te Scheveningen. Benoemd tot notaris Mej. Mr. P. C. de Klerck in de vacature N. M. Schild.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 248