19 Sept. 20 20 21 21 21 23 23 24 KRONIEK OVER 1950 225 van de schoenmakerij en L. de Jong in de Nobel- 25-jarig bestaan leerhandel van straat. 50-jarig bestaan van de Alg. Ned. Zuivel- bond. Lt.-gen. Giebel, chef luchtmachtstaf, reikt commandovlag over aan Lt.-gen. Aler. De Burgemeester, vergezeld van twee der wethouders, biedt in een speciale zitting van de Gemeenteraad te IJselmuiden een schilderij aan door de Haagse schilder Dick Braam vervaardigd, als dank van de gemeente ’s-Gravenhage aan de inwoners van IJselmuiden voor hun hulp in de oorlog aan Haagse slachtoffers van de Duitse razzia’s geboden. Installatie van een middenstandscommis- sie door wethouder van Aartsen. Voor zitter is de vice-voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Het na de oorlog als café geëxploi teerde Witte Kasteel zal als officiers- verblijf voor de luchtmacht gaan dienst doen. 25-jarig bestaan van de Ver. voor Vogel bescherming ’s-Gravenhage en Omstreken. Overleden Mr. G. J. Ebbink, een der directeuren van het Haagse bijkantoor van de N.V. Slavenburgs Bank. Laatste dienst van de English and Ame rican Episcopal Church in het Kerkge bouw aan de Juff. Idastraat, waar sinds de vernieling van het oude Kerkgebouw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 249