5 5 7 KRONIEK OVER 1950 228 3 October. 3 3 4 5 3 3 Ned. Lyceum, ontving het eredoctoraat van de Rijksuniversiteit te Gent. Aankomst van veldmaarschalk Montgo mery voor een routinebezoek van enkele dagen. Ontvangst ten stadhuize van een gezel schap Amerikaanse dames, leidsters van in hotels en warenhuizen gevestigde reisbureaux. 50-jarig bestaan van de Hania-school. 30-jarig bestaan van de schrijf machine- handel Fa. Bakker en Olthoff, thans in de Weimarstraat. Bij deze gelegenheid is de zaak veranderd in een moderne showroom. 70ste verjaardag van Willy Mullens, film operateur. Bazar ten bate van de herbouw van het Rode Kruis-Ziekenhuis door de burge meester in het paleis Noordeinde geopend. In gebruikneming van een gedeelte van het nieuwe postkantoor aan de Rijs wij kse weg. Uitreiking door de wnd. burgemeester, wethouder Ir. Feber in het gemeente museum van oorlogsherinneringskruisen en eretekenen voor Orde en Vrede aan een 500-tal militairen, oud-militairen en bur gers die zich hier te lande, in Indonesië en elders van 1940 af verdienstelijk hebben gemaakt voor de zaak van de vrijheid. De Koningin bezoekt de Gala-première van de film: ,,De dijk is dicht”. Oprichting van een symphonie-orkest on der auspiciën van de Kath. Bond van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 252