7 7 7 7 KRONIEK OVER 1950 229 8 8 14 14 14 Musici en Artisten „St. Caecilia”. Dirigent is Louis Jansen Jr. 7 October. Opgericht de Vereniging „De Wagen straat”. 50-jarig bestaan van „Turnlust”. 50 jaar geleden werd de eerste steen ge legd van de tentoonstellingszalen van Pulchri Studio. 50-jarige dienst van Hendrik Dolkens, opzichter van het Gebouw voor K. en W. 25-jarig ambtsjubileum van Mevr. Milo Risselada, administratrice van Pulchri Studio. Eerste dienst van de English and Ame rican Episcopal Church in het gebouw der Katholiek-Apostolische Gemeente in de De Riemerstraat. Kerkelijke viering van het 50-jarig bestaan der St. Liduinavereniging Afd. Scheve- ningen. Heropening van de terreinen van de voet balvereniging Quick met de overdekte tribune aan de De Savornin Lohman- laan 215. Onthulling van een plaquette in de Tijm- stra-school in de le Sweelinckstraat ter nagedachtenis aan de in de oorlog gevallen oud-leerlingen, vervaardigd door Mevrouw MeulmanHelmbold. Aankomst van de Commissie voor het onderwijs van de Conseil-Général de la Seine. Het gemeentebestuur bood een lunch aan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 253