KRONIEK OVER 1950 230 14 October. Bezoek 14 14 14 15 de Haagse Korfbal- 15 15 15 15 15 van de deelnemers aan het Inter nationale Spoorwegcongres, gehouden te Amsterdam. Huldiging van Mevrouw C. Philippi Siewertsz van Reesema, pionierster op het gebied der wetenschappelijke paedagogiek, ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag. Huldiging van Dr. P. H. van Roojen, oud-geneesheer-directeur van de Gemeen teziekenhuizen ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag. Begrafenis van Ds. H. Ch. Zwahler, oud- predikant van de Evangelisch-Lutherse gemeente. Bekroning der viering van het 25-jarig bestaan van de Katholieke vereniging voor slechthorenden ,,St. Jan Vianney” met mis in de Kapel van het Mariagesticht. 40-jarig bestaan van vereniging H.S.V. 30-jarig bestaan van de Scheveningse toneelvereniging T.O.V. Viering van het 50-jarig ambtsjubileum van Joh. Jehee, koster van de vroegere Boskantkerk, thans van de noodkerk aan de Fluwelen Burgwal no. 35. Afscheid van Dr. J. C. A. Fetter, de nestor van de Rem. Gereformeerde predikanten. Afscheid van Mr. H. L. s’ Jacob, secre- taris-generaal van het Ministerie van Financiën, wegens zijn benoeming tot Minister van Oorlog en Marine.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 254