231 16 16 17 17 18 20 20 20 20 van het KRONIEK OVER 1950 16 October. Het nieuwe bijgebouw van het Ministerie van Economische Zaken aan de 1ste v. d. Boschstraat, voor zover gereed, in gebruik genomen. H.M. de Koningin heeft ten paleize Noord- einde de geloofsbrieven van Nai Visutr Arthainkti, buitengewoon gezant en gevol machtigd Minister van Thailand, en Al phonse Aioub, buitengewoon gezant en gevolmachtigd Minister van de Libanese Republiek, in ontvangst genomen. Overleden Mevrouw A. L. F. Wieringa Vellekoop, „Moeder Wieringa”, pachteres van „Diligentia”. Herdenking van het 50-jarig bestaan van het Algemeen Nederlands Verbond. Afscheid van de aftredende Minister van Oorlog en Marine, Mr. W. F. Schokking in de Ministerraad. Jan Out is benoemd tot dirigent Toonkunstkoor te Nijmegen. Inwijding van het nieuwe orgel voor het Kon. Conservatorium, te Parijs gebouwd door Victor Gonzalez. Opening van de eerste vis-patateswinkel om het verbruik van vis te bevorderen in navolging van de Engelse „fish and chips” bedrijven. Slot van de feestelijkheden i.v.m. het 80-jarig bestaan van de Bijenkorf. Benoemd tot hoofd van de Hervormde Weeshuisschool F. de Vries.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 255