21 22 22 25 25 26 KRONIEK OVER 1950 232 20 October. Huldiging het 25-jarig persver- van Ds. de Geref. zijn 25-jarig van Afgevaardigden uit 13 landen van Europa ter bespreking van technische problemen de burgerluchtvaart betreffende. 24 October Kerkelijke viering van het 25-jarig bestaan van de R.K. parochiale St. Jozefschool aan de v. d. Eyndestraat. Huldiging in de Oosterkerk Attema, oudste predikant van Kerk, ter gelegenheid van jubileum. Overleden M. Nauta, directeur van de Handelmaatschappij van Rossum Co. N.V. Goodyear. Opening van een modelflat door de Minis ter van Wederopbouw aan de Laan van Clingendaal, die een indruk moet geven van de woningen in het te bouwen complex van 1000 flatwoningen. van Mej. A. W. Derop, 45 jaar in dienst bij de N.V. Manufacturenhandel A. Schröder Co. Viering in de Trèveszaal van bestaan van de Buitenlandse eniging. 25-jarig bestaan van het kappersbedrijf van Johan van Schie in de De Constant Rebecquestraat 3b. Bevestiging en intrede van Ds. L. Tam- minga, predikant van de Ned. Herv. Ge meente te Rijswijk, opvolger van Ds. F. C. Willekes. 2326 Oct. Vergadering

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 256