30 31 2 234 KRONIEK OVER 1950 30 October. Wethouder 31 31 1 Nov. 1 1 1 het 2 Nov. 3 van de nieuwe behuizing van Damesleesmuseum Nassauplein 15. Huldiging van Vadertje Vlak”, hoofd kassier, door heel handeldrijvend Sche ven in gen. Afscheid van Ir. M. van den Broek, Rijks- hoofdingenieur bij Verkeer. Opening van het studenten-theater „Kri- terion”. van Luttervelt steekt de eerste spade in de grond, symboliserende de her bouw van het „stratenplan Stadhouders- plein”. Plotseling overleden L. Kiehl, tweede flui tist van het Residentie-Orkest. Aankomst van de nieuwe zaakgelastigde van Israël, Dr. D. Lewin. Afscheid van Mej. Mr. J. M. C. Romeijn, destijds hoofd van het Bureau Coördinatie van het Ministerie van Justitie. Begrafenis van F. P. J. M. Krijnen, lid van de Gemeenteraad van Voorburg. Oudheidkundig Museum in het Huis van Tollens te Rijswijk geopend. 25-jarig bestaan van de Raaf’s Boek- en Papierhandel aan de Fred. Hendriklaan. Afscheid van Mr. P. A. van der Drift, Raadadviseur bij het Ministerie van We deropbouw en Volkshuisvesting. Eervol ontslag verleend aan J. J. C. Voer man als directeur van de Rijksautomobiel- centrale. 12 Nov. Opening

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 258