5 7 7 KRONIEK OVER 1950 235 3 Nov. 3 4 4 4 5 5 8 8 Opgericht de Haagse Fietsmotorclub H.F.C. Ontvangst ten stadhuize van het American National Ballet Theatre. Aan de leden werd een lunch aangeboden. 25-jarig bestaan van de O.L. School aan het Nachtegaalplein 19a. Huldiging van G. Knorr als dirigent van „Oefening na Arbeid”, de eerste Haagse accordeonvereniging Overleden te Rijswijk de gepensionneerde luitenant-vlieger M. L. J. Hofstee, een der pioniers van de luchtvaart. 40-jarig bestaan van de Muziekvereniging „Juliana”. 80ste verjaardag van G. L. Domhoff, be kende figuur uit het organisatie-leven van het maatkledingbedrijf. Overleden Dr. J. E. Hondius, rector van het 1ste Vrijzinnig Christelijk Lyceum. Huldiging van Mr. G. A. van Haeften in het Kon. Conservatorium ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag. 25-jarig bestaan van de Krite „War dy” Den Haag van het Kristlik Frysk Selskip. Antoon Molkenboer gereed gekomen met de decoraties in de Kerk van St. Antonius abt te Scheveningen. Begin der feestelijkheden ter herdenking van het 300-jarig bestaan van de Boek- horststraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 259