9 9 9 9 9 9 KRONIEK OVER 1950 236 8 Nov. 8 10 1011 Nov. 11 Nov. Jubileum van Mevrouw Thérèse Pasch, die 50 jaar haar souvenirwinkeltje in de Passage beheert. Overleden L. Jansen, directeur van het verplegingsinstituut Jansende Ruyter aan de Nieuwe Parklaan. Opgericht een afdeling van de Nationale Vereniging voor Nederlandse Volksplan ting in Nieuw Guinea. Opening van het verbouwde en gemoder niseerde Flora-theater in de Wagenstraat. De Zweedse Gezant laat in de Eglise Wallonne in het Noordeinde een kerk dienst houden, gewijd aan de overleden Koning Gustaaf V. Bevestiging van Ds. H. Beker uit Eerbeek als predikant der Ned. Herv. Gemeente in de Dorpskerk te Wassenaar. 85ste verjaardag van Luit.-Generaal b.d. L. F. Duymaer van Twist. Overleden Generaal-Majoor G. Nypels, o.a. oud-lid van de Gemeenteraad. Opening door Wethouder Mr. J. van Aart- sen van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Wagen straat. Nat. Congres „Vredesopbouw”, studie- conferentiedagen van de Ned. Ver. tot Bevordering van Int. Vrede en Int. Veilig heid. Wegens het aanleggen van centrale ver warming en electrische verlichting wordt het Mauritshuis voor onbepaalde tijd ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 260