11 Nov. KRONIEK OVER 1950 237 11 11 11 11 12 13 14 15 15 sloten. De belangrijkste kunstwerken wor den tentoongesteld in het Gemeente- Museum. Toekenning van de Constantijn Huygens- prijs, hoofdprijs van de Jan Campertstich- ting, voor 1950 aan Prof. Dr. F. C. Ger- retson voor zijn bundel „Experimenten”. De Jan Campertprijs toegekend aan de dichter Michel van der Plas, voor zijn bundel „Going my way”. Rijswijkse Raad besluit tot sloping van het oude „Huize Leeuwendaal”. 25-jarig bestaan van de Noord-Brabantse Vereniging „Ons Brabant”. Overleden Mr. J. R. Thorbecke, vice- president van de Arrondissementsrecht bank. Overleden D. Kok, dirigent van het Man- nendubbelkwartet „Preciosa”. Opening van een tweedaagse conferentie op het landgoed „Ockenburgh”, georgani seerd door het Instituut voor Midden- standsontwikkeling. Vijftig-jarig leraarschap van T. H. Schou ten, leraar boekhouden M.O., accountant. Verwelkoming in de Remonstrantse Kerk van Commandant en Mevrouw Thykjaer- Larsson als territoriale leiders van het Leger des Heils in Nederland door de Haagse afdeling. 75-jarig bestaan van de Firma Oosenburg en Zn. in de Twentstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 261