KRONIEK OVER 1950 238 15 Nov. 16 20 20 21 22 22 der Valk als 27 28 27 Nov. 2 Dec. 27 Nov. Overleden Kapitein-Luit. ter Zee b.d. C. A. Fock, oud-directeur van het Kon. Zoö logisch Botanisch Genootschap, Commis saris van de Nieuwe of Litteraire Sociëteit. Koningin Juliana en Prins Bernhard bren gen een bezoek aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland en het Gemeentebestuur van ’s-Gravenhage. Haagse jeugd biedt op het stadhuis speelgoed aan voor kinderen in het Noorden en Oosten van het land. Opening van de Unieconferentie in de zaal van de Eerste Kamer. Huldiging van Cor Ruys bij zijn veertig jarig jubileum als toneelspeler. 50-jarig bestaan van de meubelzaak Th. Buis en Zn. Overleden K. P. Innemee, een der drie directeuren van de begrafenisonderneming Simplicitas. Begrafenis op Oud Eik en Duinen van Prof. Dr. G. van der Leeuw, oud-Minister v. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Conferentie van Europese Gezondheids- technici (Sanitary Engineers). De Raad besluit in beginsel tot de bouw van een nieuw gemeente-ziekenhuis in het Bezuidenhoutkwartier. Afscheid van Th. C. J. van lid van de Gemeenteraad. Herdenking van het 25-jarig bestaan van het Christelijk Lyceum tot voor enige jaren uitsluitend H.B.S. aan het Bezui- denhout.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 262