28 Nov. 29 2 7 7 7 7 KRONIEK OVER 1950 239 4 4 Overleden te Voorburg Otto de Nobel, componist en koordirigent. Overleden J. W. Naudin ten Cate, firmant van het bankierskantoor Landry en Van Till, oud-bestuurslid van de Ver. ,,Die Haghe”. 1 December. W. P. C. Molenaar, hoofddirecteur van de strafgevangenis te Scheveningen gaat, na een diensttijd van 45 jaar, met pen sioen. Heropening van het gebouw van het Leger des Heils in de Korte Molenstraat. Prins Bernhard ontvangt in Royal aan het Lange Voorhout de Generaal Snijders medaille. 30-jarig bestaan van de ’s-Gravenhaagse Tilduivenhoudersvereniging „Ons Be lang”. Uitreiking door de loco-burgemeester Ir. Feber van 325 medailles aan Hage naars, die zich of in de Meidagen of in Ned. Indië bijzonder verdienstelijk heb ben gemaakt. Opening door wethouder J. van Aartsen van het kleine badhuis aan de Parallel weg 7576. Benoemd tot raadsheer in het Haagse Gerechtshof Mr. G. L. W. Gratama, thans vice-president van de Rechtbank te Rotterdam. Aanbieding van zijn geloofsbrieven aan H.M. de Koningin ten paleize Noordeinde door de buitengewoon gezant en gevol-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 263