KRONIEK OVER 1950 240 8 8 8 11 11 11 12 12 12 14 14 J. E. Claringbould als de Haagse Kamer van Ir. G. Knuttel, ar- machtigd minister van Argentinië, Anto nio Maria Ramon Valenzuela. 8 December. De nieuwe St. Jacobsklok in de toren van de St. Jacobskerk in de Parkstraat ge plaatst. Ere-avond voor de scheidende concert meester van het Residentie-Orkest Adol phe Pot. 70ste verjaardag van chitect. Ontslag verleend aan A. J. M. Kraft uit zijn ambt van notaris. De eerste herten weer in de Hertenkamp sinds 1944. Aan het muziekcorps der Rijkspolitie wor den muziekinstrumenten overgedragen. Toelating van Mevr. M. Fr. P. Daamen Allard als lid van de Gemeenteraad. De Provinciale Staten van Zuid-Holland komen samen in de balzaal van het Kur- haus. 25-jarig bestaan van het Ned. Instituut voor Efficiency. Huldiging van A. Taal, gymnastiek-leraar aan verschillende Haagse scholen, in de M.U.L.O.-school aan de Hulststraat, ter ere van zijn 40-jarig ambtsjubileum. Intrede van Ds. G. H. Polman als predi kant van de Chr. Geref. Kerk van Den Haag Oost. Afscheid van mr. secretaris van Koophandel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 264