19 19 22 22 22 22 27 28 26 27 KRONIEK OVER 1950 241 de nieuwe secretaris van Koophandel van de Paul Citroen. Eer- R. J. Drayer en van Ginkel, oud-secre- van het Departement van 16 December. Indiensttreding van van de Haagse Kamer Mr. Jac. G. Wittkampf. Uitreiking door de burgemeester Jacob Marisprijs aan volle vermeldingen voor Sierck Schroder. Overleden C. P. taris-generaal Defensie. Contactkring gevormd door enige Haagse protestantse schrijvers, architecten, mu sici, schilders en essayisten. Installatie van Mr. L. Vliegenthart als vice-president van de Haagse Rechtbank. Mr. C. R. C. Wijckerheld Bisdom ge kozen tot deken van de Orde van Advo caten bij de Hoge Raad. Installatie van Mej. Mr. M. H. Walhain als directrice van de R.K. school voor Maatschappelijk Werk aan het Bezuiden- hout. Overleden L. G. F. Cramer, arts. 70-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Korvingde Ruiter te Scheveningen. Eervol ontslag verleend aan Mr. J. P. Hooykaas als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. In zijn plaats benoemd Prof. Dr. J. Eggens. Proefrit met de eerste z.g. pancake-bus van de H.T.M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 265