KRONIEK OVER 1951. 1 Januari. 1 2 de de N.V. Esveha, 2 3 3 4 5 5 Het rectoraat van het Eerste Vrijz. Chr. Lyceum wordt vervuld door Dr. J. A. J. Jousma. Ir. M. S. H. Trooster, oud-directeur van het Gem. Electr. Bedrijf, gaat heen als adviseur van dit bedrijf. Installatie en beëediging van Mevrouw M. F. P. DaamenAllard, als lid van Gemeenteraad, 75-jarig bestaan van enveloppenfabriek. Geopend een consultatiebureau, Jan Luy- kenlaan 116, voor zuigelingen en kleuters. Afgetreden als voorzitter van de nieuwe Kamer van Koophandel en Fabrieken A. G. Verbeek. Tot zijn opvolger is ge kozen J. van der Heem. Opening van het Couranten- en Tijd schriftencentrum in de voormalige tijding- zaal van de Haagsche Courant in de Wagenstraat. Overleden te Bilthoven Luitenant-Gene- raal W. E. van Dam van Isselt. Begrafenis van Th. R. Reillers, oud-onder- directeur van de Olveh van 1879.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 267