KRONIEK OVER 1951 244 6 8 8 8 10 10 10 10 11 11 herrezen Het in de bouw aan 6 Januari. Opening van het vergrote clubhuis van de hockeyclub „De Kievieten” te Was senaar. 75ste verjaardag van de beeldhouwer J. C. Altorf. De Raad besluit tot aankoop van de costuumcollectie Cruys Voorbergh in ver band met de oprichting van een costuum- museum in het Brediusmuseum. De Duinoordschool, eertijds aan de Rutger Jan Schimmelpennincklaan, in 1943 door oorlogshandelingen afgebroken, thans aan de Prins Mauritslaan. oorlog afgebroken schoolge- de Bentinckstraat is door een nieuw vervangen. Benoemd tot raadsheer in het Gerechtshof Mr. J. Versteeg, thans procureur-gene- raal bij dit gerechtshof. Ter gelegenheid van Generaal Eisen hower’s bezoek vonden enige demonstra ties plaats. Door auto-ongeval overleden Mej. M. M. A. Michels, inspectrice van het nijver heidsonderwijs voor meisjes. Overleden te Wassenaar Luit.-generaal H. R. Mac Gillavry. Bezoek van Generaal Eisenhower aan het Ministerie van Oorlog en aan minister president Dr. W. Drees. Met ingang van 1 Jan. 1951 benoemd tot directeur-generaal van de Midden stand: Dr. W. L. Groeneveld Meyer, voordien directeur van de Middenstand.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 268