11-12 Jan. 245 KRONIEK OVER 1951 11 Januari. 11 11 14 Januari. 15 16 16 17 17 17 de 19 het 50- 19 20 Overleden de oudste Hagenaar 102 jaar Wijnand Groen, alom bekend als „Opa Groen J. W. van den Akker legt zijn functie als lid van de Gemeenteraad neer. 80ste verjaardag van de gepens.-generaal- majoor G. J. D. Bauduin. Overleden F. L. Schouten, directeur van de N.V. H. M. de Jager’s Handelmaat schappij. Benoemd tot directeur van de Staatsloterij P. R. van Alderwerelt van Rosenburgh. Afscheidsreceptie van de Finse gezant en mevrouw Ivalo voor hun vertrek naar Ankara. Overleden R. J. Berkhout, firmant van fa. P. J. Berkhout en Zn. Gala-avond ter gelegenheid van jarig bestaan van de Koninklijke Onder- Officiers-Schermbond, K.O.O.S. 30-jarig bestaan van het Maerlant- lyceum. Dagenlang feestvieringen. 30-jarig bestaan van de Schoolvereniging Jacob van Maerlant. Met ingang van 1 Jan. benoemd tot directeur buitenlandse betrekkingen der K.L.M., Mr. Dr. L. H. Slotemaker. Overleden Dr. E. A. Koch, oud-genees- heer-directeur van de Gemeente-zieken- huizen. Begrafenis van Dr. H. Bolten, zenuwarts; ook schilderijenverzamelaar. Congres van de Alg. Ned. Invalidenbond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 269