HET CATSHUIS „SORGHVLIET” 300 JAAR 13 SORGHVLIET KONINKLIJK DOMEIN de oranjerie onder de laatste Bentinck smaak getuigende 19de eeuw had ook hier zijn intrede gedaan. De nieuwe eigenaresse bewoonde het huis niet, doch verhuurde het, evenals later haar erfgenamen. von Wachter bezig aan Jhr. Mr. Jan de la Basse- van Oranje, de latere Koning werd op 30 December 1837 Toen in December 1837 baron was Sorghvliet te verkopen cour Caan, kwam de Prins Willem II, tussenbeide en eigenaar van het landgoed, dat toen 173 bunder, 74 roeden en 12 ellen groot was. Hij verenigde Sorghvliet met het reeds eerder aangekochte Hanenburg en Houtrust, terwijl hij in de daarop volgende jaren Buitenrust, Valkenbosch, Meerdervoort, Cranenburg en Rustenburg erbij kocht, waardoor dit gehele bezit, Koninklijk domein geworden, een omvang van meer dan 600 H.A. kreeg! Maar de toekomstige Koning had nog veel grotere plan nen. Hij liet de architect Henri Ashton uit Engeland over komen, om een nieuw paleis voor hem te ontwerpen. Zo zijn er heden ten dage nog een 20-tal „Design’s for a Palace at Zorgvliet made at the Hague between February 21st and March the 10th 1838 by command of His Royal Higness The Prince of Orange” in ons bezit. Dit plan, een paleis te bouwen in zgn. Gothische stijl ten noord-westen van Sorghvliet, is echter nooit uitgevoerd. In de zomermaanden van hetzelfde jaar bewoonde de Prins van Oranje met zijn gezin het nieuw verworven be zit. Dit begin zou weinig vrolijk zijn voor de Koninklijke familie, want hun dochter Prinses Sophie, die toen 14 jaar oud was, kreeg typhus, doch zij herstelde gelukkig geheel in het Catshuis. De afbraak van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 26