22 22 22 22 J. H. 23 25 25 25 25 246 KRONIEK OVER 1951 20 Januari. Huldiging van D. van Staveren ter ge legenheid van zijn 70ste verjaardag door verschillende instanties op cultureel en opvoedkundig gebied, waarbij de burge meester hem de stichtingsacte van het „Van Staverenfonds” aanbiedt. Opening van het Clubhuis Arendshorst van de Ned. Herv. Gemeente in de Schle- singerstraat ten behoeve van de massa- jeugd. Afscheid in de Gemeenteraad van J. W. van den Akker. In diens plaats beëdigd en geinstalleerd Dr. Mr. J. A. M. van Staay. Benoemd als opvolger van Dr. C. L. de Jongh, Eerste Geneesheer bij de Gemeen te Ziekenhuizen, G. Blomhert, arts. Uitvaart van H. J. Op den Akker, direc teur van de Ver. ,,Dr. Schroeder van der Kolk”. Begrafenis van J. H. van Alff, directeur van het café-restaurant Regina. Bericht dat aan Ir. J. v. d. Laan, architect te Leiden, opdracht is verleend een nieu we parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad op de hoek van Paulina- en Theresiastraat te ontwerpen. Opgericht de N.V. ’s-Gravenhaagse Mij. tot exploitatie van Kantoorgebouwen. Installatie van de Commissie bevordering museumbezoek. Huldiging ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag van H. Smitskamp, de nestor van de Haagse Gemeenteraad. Burge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 270