247 26 Januari. 27 29 29 29 30 31 31 KRONIEK OVER 1951 meester Schokking zegt hem de nieuw inge stelde legpenning van de Gemeente toe. Afscheid van Dr. Ir. W. J. H. Harmsen als directeur-generaal van de Rijkswater staat. Filiaal in Huize Cremers, Bezuidenhout 81, geopend door de Amsterdamse Kunst handel P. de Boer. Bespreking tussen het College van B. en W., de Haagse journalisten en correspon denten van landelijke bladen om tot nauwere samenwerking te komen. De Burgemeester zegt medewerking toe voor het stichten van een pershuis. 17e congres van de Kath. Bond van detailhandelaren in aardappelen, groenten en fruit, St. Walfridus. Afscheid van A. Bruggeman als direc teur van het Hoofdpostkantoor. Opgericht „Haags studiecentrum voor journalistiek” door de federatiecommissie van Haagse Journalisten in samenwerking met de Haagse Kring. Afscheid van Jhr. J. P. A. de Jonge van Zwijnsbergen als directeur van de Staats loterij. Zijn opvolger is P. R. van Alder- werelt van Rosenburgh. De coach van een Amerikaans ijshockey- team, dat een wedstrijd op de Hokij zal spelen, overhandigt burgemeester Schok king een sleutel van zijn stad Lewiston Maine U.S.A.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 271