6 6 7 3 KRONIEK OVER 1951 248 5 5 5 10 12 12 14 3 1 Februari. 50-jarig bestaan van de Zuider-polikliniek aan de Van der Duynstraat 177. Studenten stichten de oppascentrale. Huldiging van de schilder Jac. Bodaan, naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag. De Afdeling briefpostbestelling overge bracht naar het nieuwe spoorwegpostkan toor aan de Rijswijkse weg. Overleden de rustend huisarts J. W. ten Bokkel Huinink. Overleden pastoor Stumpel, S.J., pastoor van de parochie van de H. Theresia, o.m. directeur van het liefdewerk van de zus ters van de H. Juliana van Falconerie. 25-jarig bestaan van het badhuis Spion - kopstraat. Huldiging van Jo Sternheim ter gelegen heid van zijn 40-jarig toneeljubileum in de Kon. Schouwburg. 75ste verjaardag van Mevrouw E. W. Wynaendts FranckenDyserinck, beken de pionierster der vrouwenbeweging. Onthulling in de Kon. Schouwburg van een gedenkteken voor de acteur Bob Oosthoek, in de bezettingstijd als illegaal strijder gevallen. 25-jarig jubileum van Jack Bess als auteur van volksstukken en liedjes. Overleden Dr. D. C. Tinbergen, oud- leraar van het Gymnasium Bildersstraat. Afscheid van Jan Out als dirigent van de Voorburgse Oratoriumvereniging met de uitvoering van La danse des morts van Honegger en de e-mol mis van Bruckner.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 272