c 15 16 17 17 19 19 19 20 20 20 21 21 KRONIEK OVER 1951 249 14 Februari. Overleden H. A. J. Zumpolle, oprichter van het bekende ledermagazijn in de Vene- straat. Begrafenis van Mej. M. F. Schouten, Kin derarts, hoofd van de kliniek van het Juliana Kinderziekenhuis. Conferentie van de subcommissie Volks huisvesting van de Raad van Europa. Receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Afd. ’s-Gravenhage van de Zuid-Hollandse Veren. „Het Groene Kruis”. 70ste verjaardag van de gynaecoloog J. H. van Blommestein. Doortrekking van buslijn G naar de Savor- nin Lohmanlaan tot de Kraaienlaan. Overleden C. Romijn, directeur van de Handels Mij. Tulsa aan het Groenewegje. Opgericht door de K.L.M. Aerocarto en de K.L.M. Verkoop- en Gronddiensten de N.V. Hotel- en Restaurant Bedrijf Tran- saera. De „Nieuwe Courant” mag weer onder zijn oude naam „Het Vaderland” verschijnen. 50-jarig bestaan van het Rode Kruis ziekenhuis. Afscheid van A. M. van Leeuwen als voor zitter van de Afd. den Haag der Ned. Reisvereniging. In zijn plaats tot voor zitter aangewezen P. J. Somers. Opgericht de Besturenbond van de Ned. Vakcentrales. Overleden de acteur Anton Roemer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 273