KRONIEK OVER 1951 250 22 Februari. 25-jarig bestaan 23 24 het college van regen- 24 24 26 28 1 Maart. 1 1 26 26 van de Ned. Ver. voor Vrijhandel, oorspronkelijk geheten: Ver. Het Vrije Ruilverkeer. Overleden de oud-Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken, Mr. Dr. A. L. Scholtens. Afscheid van Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck als advocaat-diaken van de Ned. Herv. Diaconie, welke functie tevens opgeheven is. Als voorzitter van ten van het Herv. Weeshuis wordt de heer van Asch van Wijck voorlopig opgevolgd door K. G. Knol. 50-jarig jubileum van G. Zoutenbier als chef der afdeling machinezetterij bij druk kerij Ten Hagen. Uitvaart van Dr. H. C. J. Sanders, arts. Opening van de herstelde openluchtschool Leyenburg aan de Leyweg. Jubileumconcert van Bernard Verboom in verband met zijn 25-jarig jubileum als toonkunstenaar. Overleden A. W. Sijthoff, directeur van de firma Sijthoff, handelsdrukkerij en oud- directeur van de Haagsche Courant. Verlenging van buslijn D tot: De Savor- nin Lohmanplein. Opening van de driedaagse Maranatha- Conferentie. Afscheid van W. Boer als Gemeentelijk onderwijsinspecteur, speciaal belast met het toezicht op de lichamelijke opvoeding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 274