2 2 KRONIEK OVER 1951 251 1 Maart. 3 3 3 4 5 6 2 3 Overleden Mr. H. W. E. Klomp, oud vice-president van de Haagse Rechtbank. De alhier gevestigde passenafdeling van het Duitse Consulaat-Generaal te Amster dam, Nieuwe Parklaan 17 en Pomp- stationsweg 7, zijn in werking getreden. Afscheidsreceptie van de Gezant van Italië en mevrouw Carissimo. Overleden notaris G. J. van Gendt. Onthulling door Burgemeester Schokking van het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het bombardement van het Bezuidenhoutkwartier opgericht op de Algemene Begraafplaats. Overdracht van het door de inwoners van Rijswijk geschonken grafmonument ter na gedachtenis van wijlen burgemeester Eisen. 40-jarig bestaan van vereniging Hydra, club van leerlingen H.B.S. aan de natuur-historische een gespecialiseerde van de Thorbecke de 3de v. d. Boschstr.aat. Vie ring van dit feit op 17 Maart. Jubileum van J. P. G. Penders, 50 jaar in dienst bij de N.V. Martinus Nijhoffs boekhandel en uitgeversmaatschappij. Bevestiging en intrede van Dr. P. D. Tjalsma als predikant bij de Rem. Geref. Gemeente. Overleden A. Berghuis, oud-directrice van de ’s-Gravenhaagse Vakschool voor Meisjes. Op de ledenvergadering van de Stichting Wederopbouw ’s-Gravenhage is besloten de stichting op te heffen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 275