7 10 10 KRONIEK OVER 1951 252 6 Maart. 6 8 8 8 11 het Oranje-Nassau- van het 25- Mej. A. W. M. M. Klein— de Ned. Ver. van ruim 30-jarige ar- voor de Hongaarse Katho lieken in Den Haag door een Hongaars priester opgedragen in Huize Groenestein. Receptie in het clubhuis van de Ned. Ver. ter Behartiging van de Belangen der Jonge Meisjes in de van Speijckstraat ter gele genheid van het 55-jarig bestaan van de vereniging en 35-jarig bestaan van het eigen clubhuis. Aanbieding van het jubileumgeschenk aan de oudervereniging en de vereniging van oud-leraren in verband met het in 1950 ge vierde zilveren jubileum van de Dalton H.B.S. aan de Aronskelkweg. Ontvangst door de burgemeester van de groep Franse studenten van de Sorbonne, die voorstellingen van passiespelen geeft. Naamsverandering van de Kweekschool, Instituut voor Lichamelijke Opvoeding in ,,De Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding”. Jubileum van J. H. Bouwmeester ter ge legenheid van zijn 60-jarige diensttijd bij de meubelfabriek Mutters. Huldiging van mevrouw Coster, presidente van Huisvrouwen, die na i beidstijd, afscheid nam. Oprichting van de eerste Haagse Dames- bridgeclub. 25-jarig bestaan van museum, tevens herdenking jarig conservatriceschap van J. Mulder. Eerste H. Mis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 276