253 KRONIEK OVER 1951 12 Maart. 12 13 aan het 14 15 15 15 13 13 25-jarig bestaan van het Filiaal van de Openbare Leeszaal in de Colensostraat. Jubileum van Jan Rotteveel, gedurende 50 jaar in dienst bij de firma Peiger in de Prinsestraat. Opgericht de „Stichting Koorschool”. Uitreiking aan ongeveer 200 ingezetenen van Den Haag van onderscheidingen na mens de Minister van Oorlog toegekend voor moedig gedrag tijdens de bezetting. Uitreiking door de burgemeester van de nieuwe gemeente-medaille aan D. van Staveren, oud-voorzitter van de Centrale Commissie voor de filmkeuring, en Gemeenteraadslid H. Smitskamp. Voor de eerste maal in deze Gemeente een vrouw, Mej. Mr. P. J. Driescher, benoemd tot onbezoldigd ambtenaar van de Burger lijke Stand. Jhr. Mr. W. M. de Brauw onderscheiden met de zilveren medaille, jaarlijks beschik baar gesteld door de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht om te worden uitgereikt thans voor de eerste maal aan een oud-leerling, die door zijn kennis en werk in de Nederlandse gemeen schap een vooraanstaande plaats onder de Nederlandse juristen inneemt. 50-jarig bestaan van de zaak in klokken en horloges aan de Frederikstraat 70 van A. Boersma en Zoon. Overleden H. E. G. Ruys, de vroegere eigenaar van de Voorburgse Courant.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 277