254 16 Maart. 17 17 19 19 20 21 21 22 22 27 28 KRONIEK OVER 1951 Opening van het Internationaal Busstation aan de Turfmarkt door de Burgemeester. Opgericht een afdeling van de R.A.F. Association door personen, die in de eerste of tweede wereldoorlog deel uitmaakten of onder commando stonden van de R.A.F. Opening door de burgemeester van Voor burg van een Kinderbewaarplaats van de Stichting Voorburgse Kinderbewaarplaats, gelegen aan de Zwartelaan. Ontvangst ten stadhuize van de eerste groep Amerikaanse toeristen van dit sei zoen, damesleden van de „Pilot Club In ternational”. Overleden te Scheveningen Dr. J. C. Ko ningsberger, oud-Minister van Koloniën. Begrafenis op de begraafplaats Westduin te Loosduinen van de schilder B. J. Kerkhof. Jubileum wegens 50-jarige ambtstijd van H. G. Sillje, Commies bij het Ministerie van Justitie. Begrafenis van Mej. M. Treur, directrice van de Nutskleuterschool aan de Laan van Poot. Opening van de bloemententoonstelling de „Hofstadbloem”. Overleden Mr. Dr. G. Kirberger, oud- raadsheer in de Hoge Raad. Overleden H. J. Rosier, bedrijfsarts van de N.V. van der Heem. 25-jarig bestaan van het loodgietersbedrijf en electro-technisch bureau van de gebroe ders van Soldt te Scheveningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 278