KRONIEK OVER 1951 255 28 Maart. 28 29 29 30 31 31 1 April. 1 1 van 1 2 de kapperszaak van Opening van het nieuwe tennispark Hanenburg aan de Daal en Bergselaan. Nederlands Congres, gedurende enige dagen in de jeugdherberg Ockenburg, van de Bond van Hobby-Clubs. 50-jarig bestaan van Wijnhandel Duyl. Jubileum van G. Simons, 40 jaar directeur van WillemsSimons bakkerijen. 50-jarig bestaan van K. Gisolf. Verkiezing van mevrouw A. G. Plate Lichtenbelt tot wethouder te Voorburg. Begrafenis van Jhr. Mr. A. M. Snouck Hurgronje, oud-Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Secretaris-Generaal van het Permanente Hof van Arbitrage. Ontvangst ten stadhuize van de bestuurs leden van de Association Internationale des Producteurs d’horticulture. Afscheid van Nic. de Bruin als dirigent van de „Zangvogeltjes” te Rijswijk. 60-jarig bestaan van de Standard Ameri kaanse petroleum maatschappij „Esso”. Afscheid van Dr. J. L. Pentz, eerste ge neesheer en specialist-internist van het ziekenhuis van ,,H. Joannes de Deo” in het Westeinde. Afscheid van G. Polak Daniels als hoofd redacteur van Het Vaderland en als jour nalist. Zijn opvolger als hoofdredacteur is W. van Wijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 279