KRONIEK OVER 1951 257 10 April. 10 11 11 11 12 12 13 13 14 Padvinders, I Ir. P. Stempels is 10 jaar wethouder van Rijswijk. H. J. M. Pas de Loup aan de Nieuwe Haven is 65 jaar viskoopman. Eerste steenlegging voor nieuw gebouw van de drukkerij Ten Hagen op een ter rein gelegen aan de Slachthuiskade, Trek- weg en Laakkade. In functie getreden als directeur van de Amerikaanse voorlichtingsdienst Dr. Marshall W. S. Swan. Huldiging van burgemeester Dr. S. F. A. C. M. baron van Wijnbergen van Was senaar in een bijzondere zitting van de gemeenteraad ter ere van zijn 12j^-jarig ambtsjubileum. Aankomst, voor een bezoek van enige dagen, van een delegatie van de stad Luxemburg. Aan het hoofd staat de bur gemeester Emile Hamilius. Geïnstalleerd als directeur van het Nebo- ziekenhuis aan de Oude Schev.weg J. Sie- bertsma, arts, kolonel-titulair b.d. van het K.N.I.L. 50-jarig bestaan van de zaak C. G. Gordijn, sinds 25 jaar C. G. Gordijn en Zonen. Feest-uitvoering ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gymnastiek-ver- eniging „Die Haghe”. De burgemeester benoemd tot ere-voor- zitter van de plaatselijke commissie van de Nederlandse Padvinders, district ’s-Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 281