KRONIEK OVER 1951 258 14 April. 14 de Boerenleenbank 17 deputatie 17 17 17 17 17 17 18 Ontvangst ten stadhuize van het Gents amateur-toneelgezelschap ,,De Balsemie- ren”. 25-jarig bestaan van de Afdeling Rijswijk van „Volksonderwijs”. 40-jarig bestaan van Rijswijk (Z.H.). Aanbieding, door een deputatie van het Ned. Bestuur van de Joodse Sportvereni ging Maccabi, namens de burgemeester van Jeruzalem, van een fraai in zilver ge vatte bijbel aan de burgemeester. Bezoek van een week van de Amerikaanse dendroloog, Dr. Donald Wyman van het Arboretum te Boston, ter bestudering van de Haagse Plantsoenendienst. Kerkelijke herdenking van het 50-jarig bestaan van de limonadefabriek van J. W. Ruygrok aan de Vijzelstraat. 50-jarig bestaan van de limonadefabriek van J. W. Ruygrok te Scheveningen. Jubileum van M. J. Parlevliet wegens 65-jarige dienst als tuinman en opzichter op het landgoed Clingendaal. Overleden notaris P. J. F. M. Stael, be graven te Oegstgeest. Herdenkingsavond in het Gemeentemuseum in tegenwoordigheid van H.K.H. Prinses Wilhelmina gewijd aan de nagedachtenis van Z.K.H. Prins Hendrik der Neder landen op de vooravond van diens geboor tedag 75 jaar geleden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 282