KRONIEK OVER 1951 259 18 April. 18 19 19 20 20 20 21 22 23 24 de de 50-jarig bestaan van de schoenenzaak van W. de Graaff in de Piet Heinstraat hoek de Riemerstraat. Benoemd tot rechter in de Arrondisse mentsrechtbank Mr. E. J. Gelderman. een drogisterij in de Hobbema- van de het toe- Brand in straat. Benoemd tot advocaat-generaal bij het Gerechtshof Mr. F. C. Kist. Tot raadsheer Mr. C. G. Bijleveld. 19-20 April. Vergadering in Hotel Wittebrug van Europese en Oostelijke afdeling van International Road Federation. Ontvangst door de Gemeente Libanese hoge commissaris voor risme en 6 Libanese journalisten. 70ste verjaardag van Sem Dresden, com ponist en oud-directeur van het Kon. Conservatorium voor Muziek. Overleden Dr. G. A. Boutelje, leraar Nederlands en Geschiedenis aan het Maerlant Lyceum. Huldiging van Mr. J. C. Tenkink, Secre- taris-Generaal aan het Departement van Justitie, ter gelegenheid van het feit, dat hij 25 jaar aan Justitie werkzaam is. Jubileumdienst ter gelegenheid van de 40-jarige ambtsbediening van Dr. K. H. E. Gravemeyer in de Grote Kerk. Overleden Dr. W. de Lint, rustend ge neesheer. Visserij-conferentie begonnen in het Kur- haus, met vertegenwoordigers van vele West-Europese landen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 283