29 1 1 KRONIEK OVER 1951 260 24 April. 28 28 de Felix Fabrieken 30 30 30 1 Mei 25 26 van het monu- het 25-jarig C. M. van der Poel als de Visserij-avondschool te verjaardag versnaperingen aan de Gemeente, die werden aan verpleegden in ziekenin- Door de Egyptische gezant werden namens koning Faroek ter gelegenheid van diens aangeboden uitgedeeld richtingen. Overleden de edelsmid J. C. N. Logher. 40-jarig bestaan van de Coöperatieve Boerenleenbank ,,’s-Gravenhage”. De Gemeenteraad besluit tot vernieuwing van de spits van de St. Jacobstoren. Benoemd tot Raadsheer in de Hoge Raad Mr. F. M. Westerouen van Meeteren. Officiële opening van de speeltuin Drie- vliet te Rijswijk, waaraan een attractie- bedrijf is toegevoegd. 25-jarig bestaan van van Kattenbrood. 90ste verjaardag van mevrouw F. S. van BalenKlaar. Afscheid van directeur van Scheveningen. Ingesteld bij het Gerechtshof: a. een meervoudige Kamer voor de be rechting van economische delicten; b. een meervoudige Kamer welke als raadkamer optreedt. Aanbieding en onthulling ment ter gelegenheid van bestaan van de N.V. Van der Heem door het personeel aan het bestuur aangeboden. 100-jarig bestaan van de sociëteit ,,De Vereniging” in de Willemstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 284