262 KRONIEK OVER 1951 4 Mei. 4 4 van 8 8 8 8 8 10 enkele Hotel Stichting van een afdeling van de Ver. Koningin Wilhelminafonds, die door de burgemeester in het Raadhuis is geinstal- leerd. 100-jarig bestaan van de maatschoenen zaak van de Vlieger, Lange Voor hout 43, in 1851 opgericht door P. G. Ie Gué op het Spui, die in 1908 de zaak overgaf aan H. C. de Vlieger, reeds 30 jaar in het bedrijf werkzaam. 25-jarig bestaan van de Vereniging de Haagse jeugd ,,De Mussen”. Ontvangst door het Gemeentebestuur van de deelnemers aan het congres van de Internationale Jachtraad. Tot besluit werd een thee aangeboden in het Paleis Noord- einde door Prins Bernhard, waarbij de Koningin aanwezig zou zijn. Bezoek van enige dagen van 68 Zweedse dendrologen. Ontvangst door de wethou- Openbare Werken. Rondleiding Plant- der van door de directeur van de Gem. soenendienst e.a. Generaal Eisenhower heeft voor dagen zijn intrek genomen in Wittebrug. Benoemd tot notaris F. Snijders, in de vacature A. M. Kroft. Overleden de Braziliaan Philadelpho de Barros e Azevedo, lid van het Internatio naal Gerechtshof. Aangifte van een „Haags Lepelaartje”, een nieuw, specifiek Haags koekje, door 5 bakkersgezellen in vol ornaat, vooraf-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 286