KRONIEK OVER 1951 263 10 Mei. 12 12 12 15-16 Mei. 16 Mei. 16 17 17 gegaan door een als ooievaar vermomd persoon, op het stadhuis aangeboden aan de burgemeester, die er, als van een jong geborene een geboorteacte van opmaakte, die door hem en de voorzittter van de bak kerspatroons ondertekend werd. Receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de juweliersfirma J. C. Ver- maat op het Thomsonplein 18. Zevende congres van Nederlandse his torici in het Ned. Lyceum, Willemstraat. Opening van het festival van de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen. Overleden mevrouw C. E. de Brauw van Reenen, Dame du Palais honoraire van H.M. de Koningin. Congres van de Ver. van Christelijke Onderwijzers in het Kurhaus. Opening van het eerste jeugdtehuis in Moerwijk op de hoek van de Anslostraat en de Pieter Langendijkstraat. Ontvangst ten stadhuize van een gezel schap Egyptische en Syrische hoofdredac teuren en eigenaren van kranten. H.M. de Koningin heeft ten paleize Lange Voorhout ontvangen Casto Caruso en Proceso E. Sebastian ter overhandi ging van hun geloofsbrieven als buiten gewoon gezant van Italië en van de Philippijnse Republiek. 80ste verjaardag van de kunstcriticus H. P. Bremmer. De Senaat der Rijksuni- siteit te Groningen besloot hem het ere-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 287