17 Mei. 18 18 18 19 19 22 23 23 het de 264 KRONIEK OVER 1951 en wijsbegeerte doctoraat in de letteren te verlenen. Jubileum van C. C. Mussert, 50 jaren in dienst bij de Kon. Ned. Gasmeter-fabriek Wilson. Conferentie van jeugdleiders in Vredespaleis, onder auspiciën van Nederlandse Jeugdgemeenschap. Eerste bijeenkomst van de jaarvergadering van Britse spoorwegtechnici, leden van de „Permanent Way Institution” in Dili- gentia. Overleden C. A. A. Hartje, directeur van hotel Central in de Poten. Viering van „American Army Day” in Kasteel Oud-Wassenaar, Prins Bernhard bevond zich onder de gasten. Afscheid van Mej. S. M. Treur als hoofd- inspectrice van het Centraal Woningbe- heer wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. Te Soestdijk geopend De Lindenhof, een tehuis voor Haagse vrouwelijke zwakzin nigen. 2-jarige zeehond aangespoeld te Scheve- ningen. Het Wassenaars dierenpark heeft hem opgenomen. In aansluiting op de tentoonstelling „Kin deren uiten zich” heeft het Paedagogisch Centrum een onderwijsdag gehouden, gewijd aan het onderwerp: „De Kinder lijke expressie”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 288