25 KRONIEK OVER 1951 265 23 Mei. 25 25 25 26 26 27 Herdenking in de Waalse Kerk, dat Mr. G. Groen van Prinsterer 75 jaar ge leden overleed. Overdracht van nieuwe uniformen voor de muziekvereniging „Paul Kruger” door de winkeliersvereniging van dezelfde naam. Aan Mevrouw A. P. Goudswaard zal bij haar zestigjarig jubileum als Kurhaus- abonnée een abonnement voor het leven op de Kurhausconcerten worden aange boden. Vierdaagse Oud-Haagse Kermis in de Elandstraat door pater J. Hanekamp S.J. geopend als hoogtepunt van de feestweek van de Elandstraat-Jeugd-Actie. 25-jarig bestaan van de Dalton-H.B.S. Aanbieding van een door Paul Kromjong vervaardigd gebrandschilderd raam. Heropening door Minister Prof. Dr. A. L. H. M. Albregts, in tegenwoordigheid van vele autoriteiten, van het Grand Hotel te Scheveningen, het grootste hotel van de gehele Atlantische kust. De restauratie is met Marshallhulp tot stand gekomen. Th. Kneifer 60 jaar musicus. Begonnen als stafmuzikant bij het 3e regiment huza ren was hij een der oprichters van het strijkorkest Euterpe”, contrabassist in het Residentie-Orkest en leraar voor con trabas aan het Kon. Conservatorium. Congres van de Nederlandse Vereniging van zee-aquariumhouders „Biologia Mari- tima”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 289