27 27 266 KRONIEK OVER 1951 27 Mei. 28 aan 28 29 Mei. 29 28 Mei 6 Juni. de boekhandel „De de heer Leuven aan de 25-jarig bestaan van Pelikaan" van Meezenlaan. Viering van het zilveren priesterfeest van Mgr. H. J. J. van Hussen, nationaal directeur van de pauselijke missiegenoot- schappen in de dekenale kerk aan de Parkstraat. De pauselijke internuntius verleende pontificale assistentie. Overleden A. van Eysden Jr„ directeur van „De Residentie-Operette” en mede werker aan verschillende bladen en perio dieken. Het gemoderniseerde en vergrote kleuter dagverblijf van de Eerste Nederlandse Vereniging van Kleuterzorg aan de Duivelandsestraat heropend. Demonstratie met de rijdende fabriek van Van Leer’s Vaten fabrieken N.V. in het kader van de ontvangst van de deel nemers aan het Wereld Petroleum Con gres, op de boulevard te Scheveningen. 3e Wereldpetroleumcongres. Opening In de Ridderzaal bijgewoond door Prins Bernhard. Vergadering van een groep Haagse vrou welijke studenten om te komen tot stich ting van een vrouwelijke studentenvereni ging, voorlopig met het karakter van een dispuut. Dr. A. Loudon, lid van de Raad van State, benoemd tot secretaris-generaal van het Permanente Hof van Arbitrage als opvol ger van Jhr. Mr. A. M. Snouck Hurgronje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 290