1 Juni. 1 2 267 KRONIEK OVER 1951 30 Mei. 30 31 31 1 1 van het jeugdhuis in de Retief- In functie-treding van Mr. L. J. F. Wijsen- beek als directeur van de Dienst voor Schone Kunsten. Mgr. Pompe heeft een psychiatrisch-pae- dagogisch centrum, het nieuwe kantoor van de Stichting „Maria Immaculata”, Regen- tesselaan 199 ingezegend. Viering van het 75-jarig bestaan van de N.V. Caminada, door oorlogsomstan digheden 8 jaar uitgesteld in de nieuwe zaak op de Plaats. Benoemd tot leden van de Raad van State: Mr. J. R. H. van Schaik, Minister van Staat, Prof. Mr. R. Kranenburg, voorzitter der Eerste Kamer en Mr. P. W. J. H. Cort van der Linden, burgemeester van Gro ningen. Opening straat. Door bemiddeling van de wethouder van Soc. Zaken opgericht een plaatselijk comité van het kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van gerepatrieerden (P.C.K.P.). Bezoek van admiraal Kirk, Amerikaans Ambassadeur te Moskou. De Zuid-Afrikaanse en Nederlandse gezantschappen te Pretoria en Den Haag zijn tot ambassades verheven. Huldiging van Theo Olof, concertmeester van het Residentie-Orkest, die op het internationale violistenconcours te Brus sel, de 4e prijs behaalde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 291