2 Juni. 2 2 2 KRONIEK OVER 1951 268 4 4 4 5 5 5 van 5 6 het Kon. Instituut Volkenkunde. Koert—Mulder be- Opgericht van het Instituut „Elagance" ter vakkundige opleiding van mannequins, het eerste op dit gebied in Nederland. 100-jarig bestaan van voor Taal-, Land- en Mevrouw A. C. van noemd tot Gemeenteraadslid. Overleden Ir. W. Klinkhamer, directeur R.I.V.A. Torengarage. Grote brand in herenhuis Koninginne gracht 8. Benoemd tot lid van de Raad van State F. C. baron van Aerssen van Voshol. Overleden Mr. J. A. G. M. van Hellen- berg Hubar, burgemeester van Hilversum, oud-burgemeester van Rijswijk (Z.H.). Op het Lange Voorhout wordt door Ge meentewerken het nieuwste snufje op het gebied van stratenmaken geïntroduceerd, een soort laag wagentje op wielen, waar mee de stratenmakers zich veel sneller kunnen voortbewegen. Mr. S. J. R. de Monchy gekozen tot lid van de Gedeputeerde Staten. Jhr. Mr. W. L. Schorer benoemd tot lid van de Provinciale Staten in de plaats het overleden lid A. F. Poggenbeek. H.M. de Koningin heeft in het paleis aan het Lange Voorhout de ambassadeurs van Engeland en Amerika met hun echtgeno ten op de thee ontvangen. Huldiging van W. Dekker 50 jaar werk zaam als schaver bij de houthandel K. Dekker Gz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 292