KRONIEK OVER 1951 269 7-12 Juni. 8 Juni. 8-9 Juni. 9-10 Juni. 11 Juni. 11 12 13 13 13 14 Dertiende Internationaal Congres van Ac tuarissen uit 26 landen te Scheveningen. Het bioscooptheater „Flora” is heropend als „Plaza”. Malariamoeras stilstaande poel in Moerwijk door de bewoners van de Van Ruysbroekstraat met veel animo ge dempt. Diocesane „Koempoelan van de werkelijk heid” gehouden door leiders en leidsters van de verkenners van de Katholieke Jeugdbeweging op het landgoed Duinrell te Wassenaar. Installatie van de burgemeester als ere voorzitter van de plaatselijke commissie van de Nederlandse Padvinders, die plaats vond op Plein 1813. De Finse gezant in Den Haag, baron Irjo Koskinen, is in Stockholm overleden. Zes leden van het Amerikaanse Congres houden besprekingen over de wederop bouw op alle gebied in Nederland. De Burgemeester reikt het oorlogsherinne- ringskruis of het ereteken voor orde en vrede uit aan oud-militairen. Bezoek van Margaret Truman, dochter van de president van Amerika. Diner met o.a. Prins Bernhard op de Amerikaanse Ambassade. Dr. J. Hoek 25 jaar predikant bij de Gereformeerde Kerk van ’s-Gravenhage- West. Opening van het Holland Festival in de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 293