KRONIEK OVER 1951 270 14 Juni. 14 14 14-15 Juni. 16 Juni. 16 16 19 19 20 van het 60-jarig bestaan van van Archivarissen in Nederland. Herdenking in de Schouwburg door de Kon. Ver. „Ons Leger” van de vrijwilligers in Korea, in tegenwoordigheid van de Mi nister van Buitenlandse Zaken en andere hoge autoriteiten. Ontvangst door het Gemeentebestuur van de Ver. „De Jonge Balie” bij de Hoge Raad. De Tweede Kamer terug naar haar ver nieuwde verblijf. Overleden A. J. J. W. Beers, president- commissaris en oprichter van de N.V. Adriaan Beers Internationale Automobiel handel Maatschappij, B.I.A.M. G. C. Vroegh’s Wijnhandel „De Kroon”, die in 1944 als zaak 25 jaar bestond, her denkt zijn 25-jarige vestiging in de Wei mar straat. Ridderzaal. Van de Mauritstoren klinkt bazuin-muziek. Ontvangst ten stadhuize van een Finse turnploeg. Benoemd tot burgemeester van Rijswijk J. L. C. van der Heyden, burgemeester van Denekamp. Beëdiging van 21 marine-officieren op het voorterrein van de oude Alexanderkazerne aan de Laan Copes van Cattenburch. Congres van de Ned. Bond van Makelaars in onroerende goederen, hypotheken en assurantiën. Herdenking de Ver.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 294