20 Juni. 25 25 271 KRONIEK OVER 1951 20 Cura- 21 21 22 23 25 het gespro- Benoemd tot vice-president van de recht bank Mr. J. H. Marinus. Tot rechter in deze rechtbank Jhr. Mr. G. Witsen Elias. Eervol ontslag verleend aan Ir. J. K. Tromp als lid van het College van toren der Gemeentelijke Gymnasia. Princess Alice Countess of Athlone legt eerste steen voor de Engels-Amerikaanse episcopale kerk „St. John and St. Philip” op de hoek van de Riouwstraat-Timor- straat. 60-jarig bestaan van de Algemene Neder landse Slagershond. Jubileum-viering in het Kurhaus. Opening van de tweede Haagse Sport week. 4000 athleten defileren voor Burge meester en Wethouders. Concours van 20 padvindersbands, wegens de regen, in het Circus te Scheveningen. De wethouders J. van Aartsen en C. van Luttervelt vertrekken met de gemeente secretaris W. Wijthoff naar Brighton tot bijwoning van het congres van de Union internationale des Communes et des pou- voirs locaux. Aangenomen in de Gemeenteraadszitting de verkoop van grond, gelegen aan het Korte Voorhout, het Smidswater en het Lange Voorhout voor de kanselarij van de Amerikaanse Ambassade. 4 tape-writers, apparaten om ken woord, woordelijk te reproduceren zijn in een openbare bijeenkomst van Gedepu-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 295