25 Juni. 25 26 27 KRONIEK OVER 1951 272 25 26-28 Juni. 26 Juni. 28 28 teerde Staten in Pulchi Studio voor de eerste maal gebruikt. Benoemd tot pastoor van de parochie van O. L. Vrouw Hemelvaart te Voorburg P. N. Borsboom. Benoemd tot bedrijfsarts bij N.V. Van der Heem, Dr. C. P. van Werkum als opvol ger van wijlen Dr. Rosier. Aan de Geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid in algemene dienst, P. L. Stal, is de gemeente ’s-Gravenhage als standplaats aangewezen. Na het aanbrengen van verlichting en andere interne verbeteringen is het Mau- ritshuis weer opengesteld, ook op de Vrij dagavonden. Congres van de Internationale Vereniging van Vrouwen werkzaam in bedrijf en be roep; ruim 300 leden van de Federation of Business and Professional Women komen bijeen. Bevestiging en intrede van Ds. R. Kooistra als predikant van de Geref. Kerk van *s-Gravenhage-West voor de Meerwijk. Concert van de U. S. Air Force Band ,,The Singing Sergeants”. Ten paleize Lange Voorhout biedt de buitengewoon ambassadeur en gevolmach tigd minister van de bondsrepubliek Duits land K. Dumont, aan H.M. de Koningin zijn geloofsbrieven aan. 12 deelneemsters aan het Internationaal Congres van vrouwen werkzaam in bedrijf en beroep worden door H.M. de Koningin

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 296