1 KRONIEK OVER 1951 273 28 Juni. 29 29 29 29 29-30 Juni. 30 Juni. 30 1 Juli. 1 I Frijtag Drabbe. van de Nationale Woning raad in het Seinposttheater te Scheve- ningen. In de plaats van het tennispark „Hanen burg”, destijds gelegen in de Gouden- regenstraat en door de Duitsers afgebro ken, is op de Daal en Bergselaan een nieuw tennispark „Hanenburg” geopend. Afscheid van Dr. A. van de Koppel als griffier van de Haagse Rechtbank. Buslijn U, rijdend tussen Loosduinen en Kijkduin, komt in exploitatie. H. Mis opgedragen in het Openlucht theater in het Zuiderpark. in het paleis aan het Voorhout ontvangen. Kookwedstrijd, georganiseerd door de 100-jarige B. K. emaillefabriek, in de Houtrusthallen. 240 leerlingen van huis houdscholen uit het hele land nemen er aan deel. De ambassadeur van India, Dr. Mohan Sinha Mehta, die benoemd is tot Hoge Commissaris van India in Pakistan verlaat ons land. Het Maerlant Lyceum won de School prijs in de opstelwedstrijd: Petroleum als licht- en warmtebron, uitgeschreven door de Standard Amerikaansche Petroleum Compagnie, ter gelegenheid van haar 60- jarig bestaan. Afscheid van Schout-bij-Nacht J. Ooster- huis van het Ministerie van Marine. Overleden Lt.-Gen. der Mariniers b.d. H. F. J. M. A. von Congres 1951

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 297